ergo online
Arbeit im Büro gesund gestalten

Die Autorinnen und Autoren von ergo-online®

 1. Petra Abele petra.abele@hruc.de
 2. Reinhard Bechmann
 3. Michael E. Becker mail@display-messtechnik.de
 4. Michaela Böhm info@michaela-boehm.de
 5. Lothar Bräutigam lothar.braeutigam@sovt.de
 6. Gregor Breucker
 7. Michael Burmester burmester@hdm-stuttgart.de
 8. Ahmet Cakir ahmet.cakir@ergonomic.de
 9. Gisela Cakir gisela.cakir@ergonomic.de
 10. Detlef Detjen detlef.detjen@web.de
 11. DGB Technologieberatung e.V. Berlin info@dgb-technologieberatung.de
 12. Claudia Döbele-Martin info@dr-peter-martin.de
 13. Guido Eisfeller info@eisfeller.de.
 14. Werner Feldes Werner.Feldes@igmetall.de
 15. Andrea Fergen Andrea.Fergen@igmetall.de
 16. Stefanie Flögel sf@stefanie-floegel.de
 17. Enrico Frei
 18. Nadja Gabriel Nadja-Gabriel@web.de
 19. Detlef Gerst Detlef.Gerst@igmetall.de
 20. Dr. Ferdinand Gröben groeben@kit.edu
 21. Jens Hanke hankejens@yahoo.de
 22. Sabine Heegner beratung@heegner.de
 23. Jörn Hurtienne joern.hurtienne@uni-wuerzburg.de
 24. IG Metall Projekt Gute Arbeit Andrea.Fergen@igmetall.de
 25. Dr. Wolfgang Jaschinski jaschinski@ifado.de
 26. Manuel Kiper kiper@btq.de
 27. Margrit Kölbach margrit.koelbach@hvsv.de
 28. Anita Liebholz anita.liebholz@tbs-hessen.de
 29. Andrea Lohmann lohmann-haislah.andrea@baua.bund.de
 30. Ulrike Lübbert info@ergo-luebbert.de
 31. Dr. Peter Martin info@dr-peter-martin.de
 32. Dr. Anne Matyssek Anne-Katrin.Matyssek@t-online.de
 33. Eckart Menzler-Trott
 34. Astrid Nahrmann Astrid.Nahrmann@klinikum-bremen-mitte.de
 35. Wolfgang Neubauer neubauer@hs.verdi-bub.de
 36. Petra Neurat-Pint
 37. Barbara Orfeld
 38. Klaus Pickshaus
 39. Andreas Pohlandt
 40. Projekt Ergusto
 41. Prof. Dr. Jochen Prümper Jochen.Pruemper@HTW-Berlin.de
 42. Redaktion redaktion@ergo-online.de
 43. Martin Resch martin.resch@t-online.de
 44. Regine Romahn regine.romahn@rub.de
 45. Wolf-Dieter Rudolph
 46. Regine Rundnagel regine.rundnagel@bagm.de
 47. Wolfgang Schneider ws@schneider-ergonomie.de
 48. Barbara Schwaibold b.schwaibold@bso-ev.de
 49. Irmgard Seefried Irmgard.Seefried@igmetall.de
 50. Prof. Dr. Hardo Sorgatz sorgatz@psychologie.tu-darmstadt.de
 51. Anja Sportelli info@stimmcoachings.de
 52. Ralf Stuth ralf@stuth-consulting.de
 53. TBS NRW e.V. info@tbs-nrw.de
 54. Susanne Teige susanne.teige@t-online.de
 55. Universitätsklinik Frankfurt
 56. Gert von Harten
 57. Harald Weber
 58. Jutta Weber-Bensch
 59. Ulla Wittig-Goetz u.wittig-goetz@t-online.de
 60. Eva Zinke eva.zinke@Yahoo.de

Letzte Änderung: 20.12.2014

Logo Ergo Online
© 2016 Beratungsstelle für Technologiefolgen und Qualifizierung (BTQ Kassel)